V Gornjesavskem muzeju Jesenice že pripravljamo vsebine za novo stalno razstavo FeNOMEN, ki bo v Slovenskem železarskem muzeju. Izpostavljamo muzejske predmete, ki oživljajo spomin na preteklo življenje v fužini na Savi in zbujajo zavest o lastni identiteti. Tokrat predstavljamo: Merilec debeline valjanih železnih palic z oznako Zois. V 19. stoletju ga je uporabljal Zoisov tehnični risar Andrej Rožič pri svojem delu v nekdanji valjarni v Bohinjski Bistrici. Valjarno je dala postaviti Serafina Zois.