V Gornjesavskem muzeju Jesenice že pripravljamo vsebine za novo stalno razstavo FeNOMEN, ki bo v Slovenskem železarskem muzeju.

Tokrat izpostavljamo zgodovinsko osebnost, Lamberta von Pantza, ki je leta1872 v plavžu na Javorniku ustvaril zlitino železa in mangana. Za izdelavo feromangana v plavžu je dobil več nagrad na industrijskih sejmih po svetu, med katerimi izstopa zlata medalja na svetovni razstavi leta 1873 na Dunaju. Medaljo hrani Gornjesavski muzej Jesenice.