Vabimo vas na ZOOM predavanje z  naslovom Jesenice pred drugo svetovno vojno, ki bo potekalo 2. februarja 2021 ob 16. uri.

Jesenice so bile pred osemdesetimi leti hitro razvijajoče se mlado mesto. Poleg industrije so cvetele ostale gospodarske panoge: obrt, trgovina, gostinstvo in turizem. Največji delodajalec je bila železarna. Njeno vodstvo je želelo z različnimi načini vplivati na javno mnenje, predvsem pa razvijati zavest o pripadnosti železarni. Njen močan medij so bile množične športne in kulturne prireditve ter Tovarniški vestnik, kjer ni bilo prostora za kritično presojo razmer v državi in Evropi. Na Jesenicah je delovalo nekaj pomembnih osebnosti, ki so opozarjale na probleme in jih poskušale reševati. Med njimi sta bila tudi dr. Aleš Stanovnik in dr. Miha Potočnik. Več boste izvedeli na predavanju dr. Marka Mugerlija v torek, 2. februarja, ob 16:00.

Predavanje preko ZOOM-a bo potekalo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Jesenice. Dostop do predavanja bo možen 10 minut pred začetkom dogodka.