Med najbolj znanimi izdelki jeseniške livarne so bili jekleni cerkveni zvonovi. Ulili so jih več kot dva tisoč. Najtežji je imel 6 ton.