Naše železarsko mesto skriva mnoge zaklade tehniško industrijske dediščine. Ampak Jesenice skrivajo tudi marsikateri umetnostno zgodovinski biser. Eden takšnih so reliefi Jožeta Pavlina na jeseniški gimnaziji.