Pomlad je čas za nove začetke. Zato smo prav pomlad izbrali  da vam predstavimo prva leta, ko so Jesenice postale mesto. Po več desetletjih v Muzeju Kosova graščina pripravljamo novo stalno razstavo: Mladost mesta rdečega prahu.

Vsak petek, do odprtja razstave, vam razkrijemo drobec vsebine. Tokratni naj velja kot opomnik vsem, ki se nameravajo prijaviti na spomladanski rok k splošni maturi in k izpitu maturitetnega predmeta.

***

Leta 2023 je minilo sto let od izvedbe prve mature na Jesenicah. Opravljala jo je prva generacija jeseniške meščanske šole. Dejansko sta bili po prvi svetovni vojni ustanovljeni dve meščanski šoli, in sicer deška in dekliška. Pouk se je začel 25. oktobra 1920. Leta 1935 so šoli preimenovali v Državno meščansko šolo dr. Franceta Prešerna. V prvi razred so se vpisali učenci, ki so zaključili četrti razred ljudske šole in niso bili starejši od 14 let. Ob vpisu so morali starši plačati davčno potrdilo, šolnino in prispevek za zdravstveni fond. Posamezni oddelki so šteli okoli 40 učencev. Šolanje na meščanski šoli se je končalo z maturo, ki so jo prvič izpeljali leta 1923. Po njej so lahko odšli na učiteljišče ali v strokovno šolo.

Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah okoli leta 1935, fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice