Danes se spominjamo na Jesenicah vseh umrlih v bombardiranju mesta 1. marca 1945. Zadnje leto 2. svetovne vojne je Jesenice zaznamovalo nenehno preletavanje zavezniških letal, ki so iz zavezniških baz v srednji Italiji bombardirala nemško vojno industrijo. Cilj teh napadov so bile predvsem tovarne, ki so izdelovale orožje, rafinerije in železniške proge, ki so služile nemotenemu delovanju nemškega oboroženega stroja.

Jesenice so se ta dan znašle v ruševinah. V nekaj sekundah so zavezniške bombe uničile velik del mesta. Lijaki eksplodiranih bomb so še nekaj časa spominjali na strahote bombardiranja. Največ bomb je padlo od bivše gostilne Peklar do jeseniške cerkve, močno pa je bila poškodovana tudi železniška infrastruktura. Močneje je bilo poškodovanih okrog štirideset hiš, lažje (poškodbe na strehah, oknih in vratih, uničeni vrtovi in travniki, uničeno drevje, poškodbe v notranjosti na pohištvu, stanovanjski opremi, umetniških delih, porcelanu in servisih in drugem) pa okrog 150 hiš. Veliko je bilo uničenih poti, cest, komunalnih in drugih naprav.

Kaj se je dogajalo v mestu med bombardiranjem in po njem je moč opisati s pomočjo spominov preživelih, ki jih je Gornjesavski muzej Jesenice vtkal v vsebino nove nastajajoče stalne razstave v Muzeju Kosova graščina, ki bo med drugim pripovedovala tudi o prvih letih delovanja mesta Jesenice.

Razdejanje po bombardiranju na Gosposvetski ulici na Jesenicah 1. marca 1945. (foto Slavko Smolej, GMJ)

Stanovanjska hiša, v kateri so stanovali železničarji, po bombardiranju Jesenic 1. marca 1945.

Razdejanje po bombardiranju na Gosposvetski ulici na Jesenicah 1. marca 1945. (foto Slavko Smolej, GMJ)