8. februarja vas prijazno vabimo v:

  • Ruardovo graščino in Kasarno na Stari Savi  (10.-17. ure)
  • Kosovo graščino (10.-17.ure)
  • Slovenski planinski muzej v Mojstrani (9.-17.ure)
  • Kajžnkovo hišo v Ratečah (10.-16.ure)
  • Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori (10.-16.ure)

VABILO: 8. februar

 On 8th February we invite you to visit our museum houses. Free admittance, opened as follows.

  • Ruard manor and Kasarna on Old Sava Square, Jesenice  (10 am-5 pm)
  • Kos manor in Jesenice (10 am-5 am)
  • Slovene alpine museum in Mojstrana (9 am-5 pm)
  • Kajžnk house in Rateče (10am -4 pm)
  • Liznjekovo domačijo v Kranjski Gori (10 am-4 pm)