Sedem desetletij muzeja na Jesenicah

Od Tehniškega muzeja Jesenice (1951), Muzeja Jesenice (1991) do današnjega Gornjesavskega muzeja Jesenice (od leta 2000)

V Gornjesavski dolini je bil 3. julija 1951 ustanovljen Tehniški muzej Jesenice. Bil je predhodnik Muzeja Jesenice (od leta 2000 Gornjesavski muzej Jesenice), ki je leta 1991 združil Tehniški muzej Železarne Jesenice in muzejsko-galerijske dejavnosti v občini Jesenice.

Ob 70-letnici v sedmih prispevkih predstavljamo področja našega delovanja – železarstvo, planinstvo, etnologijo, umetnostno zgodovino – in presežke med kulturno dediščino, za katero skrbimo.

Na področju železarstva izpostavljamo inovacije in zlato medaljo za feromangan, pomen Stare Save z rudišči ter zbirko fosilov zahodnih Karavank. Ob planinstvu poudarjamo pomen alpinizma z najobsežnejšo zbirko o alpinističnih odpravah ter gradivo, povezano z Jakobom Aljažem, ki priča o domoljubju, ki smo ga izkazovali prav v gorah. Na področju etnologije osvetljujemo pomen delavske kulture, delo prve slovenske diplomirane skrbstvene sestre Angele Boškin in pomen bogate etnološke dediščine Rateč (rokopis, noša, kulinarika). Današnji prispevek pa namenjamo naši neprecenljivi zbirki umetniških del Nicole Grassija.

Ob jubileju smo hvaležni predhodnim generacijam za opravljeno delo in se zahvaljujemo vsem, ki nam danes omogočate ohranjanje kulturne dediščine.

Irena Lačen Benedičič,
vršilka dolžnosti direktorice

Posebno mesto v zbirkah Gornjesavskega muzeja Jesenice zavzemajo tri oltarne slike beneškega mojstra karnijskih korenin Nicole Grassija (1682–1748), Marijino vnebovzetje Rožnovenska Mati Božja s sv. Dominikom in sv. Frančiškom Asiškim, Sv. Anton Puščavnik z neznanim antičnim mučencem. Grassijeva dela nam sporočajo, da območje današnje Občine Jesenice ni bilo kulturno in umetnostno povezano le z deželnim središčem – Ljubljano, ampak tudi z Benetkami. Njegova likovna dela nam ponujajo izvrsten vpogled v takratno umetnostno stanje v tem prostoru.

Aljaž Pogačnik, kustos za kulturno zgodovino in galerijsko dejavnost