V sklopu praznovanja petstoletnice Kosove graščine vas v četrtek, 7. oktobra 2021, ob 18. uri vabimo na srečanje s kustosom dr. Markom Mugerlijem. Predaval bo o gospodarski podobi Gornjesavske doline med 16. in 18. stoletjem. Dejavnosti, povezane s fužinarstvom in trgovino, so pripeljale do socialnega razslojevanja in sprememb prehranjevalnih navad na podeželju. Nekateri podložniki so postali plemiči, nekateri obubožali. Z naraščajočo žitno in lesno trgovino je raslo število mlinov in žag. Uvajali so nove poljščine, ki so še danes del vsakdanje prehrane.

VEČ: 500 let Kosove graščine