Ekološko Kulturno UMetniški inštitut vabi v Kajžnkovo domačijo v Ratečah – dodatne informacije in rezervacije:

040 165 847 ali institut.ekum@gmail.com