Gornjesavski muzej Jesenice je razstavo Kulturna in naravna dediščina Doline pripravil v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Kranj, Zavodom RS za varstvo narave – OE Kranj, Triglavskim narodnim parkom in Ministrstvom RS za kulturo.