Vabljeni v vašo / našo Liznjekovo domačijo! Imeli se bomo praznično!