Mednarodni projekt FLU-LED

 Cilj projekta je zaščita bogate jezikovne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru Koroške in Slovenije, s čimer bomo stara, večinoma samo v slovenskem jeziku rabljena hišna in ledinska imena, obvarovali pred pozabo. Njihova ohranitev je pomembna tudi z vidika ohranjanja dialektološke pestrosti Slovenije in Južne Koroške. Obravnavana tema je v Avstriji že doživela svojo potrditev z vpisom slovenskih ledinskih in hišnih imen v Unescov seznam kulturne dediščine, v Sloveniji pa ravno tako že potekajo aktivnosti za vpis hišnih imen v Register žive kulturne dediščine pri ministrstvu.

Gornjesavski muzej Jesenice je eden od štirih partnerjev pri projektu zbiranja ledinskih in hišnih imen, ki jih bomo to jesen skupaj z RAGOR-jem popisovali na območju občin Kranjska Gora, Jesenice in Tržič. V občinah na avstrijski strani bodo popisovali naši partnerji: Slovenska prosvetna zveza (vodilni projektni partner) in Krščanska kulturna zveza.

V okviru projekta smo že izdali knjižico Metodologija zbiranja ledinskih in hišnih imen in izvedli  dvodnevno izobraževanje popisovalcev.

Poleg sistematičnega zbiranja imen in njihove razlage v več jezikih bo tudi objava imen v kulturnem portalu Cross Border prispevala k temu, da se bodo hišna in ledinska imena zaščitila in se s pomočjo interaktivnih dejavnosti lahko uporabila za lokalne in regionalne kulturne in turistične projekte ter v znanstvenoraziskovalne namene.

Projekt bo trajal še vse prihodnje leto. Naši popisovalci se bodo podali na teren že v tem mesecu.