Vabilo, Človek in kovina

O NATEČAJU
Človek in kovina je bienalni fotografski natečaj, ki letos nosi zaporedno številko 27. Na natečaj je poslalo svoje fotografije 77 avtorjev iz Slovenije in zamejstva. Žirija je ocenila 250 fotografij na temo človek in kovina, 278 fotografij na prosto temo in 62 kolekcij s po štirimi fotografijami. Na vsako temo so podelili zlato, srebrno in bronasto medaljo Fotografske zveze Slovenije in 5 ali 6 diplom.