[:SL]

Jani Vizjak je star ikonografski motiv kreposti (vdanost, usmiljenost, uboštvo, človekoljubnost, potrpežljivost, stanovitnost, ponižnost, pobožnost, resnicoljubnost, svetost) pomenil svojevrsten izziv: kako ga interpretirati v moderni, sodobni likovni govorici, kjer vrednote nastopajo kot kontrast urbanemu, sodobnemu dekadentnemu nazoru, ki mu sledi zahodni svet. Cikel Kreposti in obisk Assisija leta 2010 sta jo nekako logično pripeljala do upodobitve Sončne pesmi sv. Frančiška Asiškega. Pravzaprav to likovno delo predstavlja začetek večjega projekta. Gre namreč za osnutek, na katerem je umetnica iskala predvsem osnovno ikonografsko in likovno podobo za interpretacijo posameznih kitic pesmi.

 [:]