Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske kraje od Jesenic do Rateč opiše kot kraje med visokimi snežniki, pod katerimi vasi precej trpijo od svojih surovih sosedov, omenjenih snežnikov. Polja je malo in še to ni posebno dobro. So pa tu lepe planine, kjer je dobra paša ali trava. Prebivalci redijo ovce in drugo živino ter izdelujejo veliko dobrega sira. Tudi mnogo volne dobijo od svojih čred.

Vabljeni na javno vodstvo po muzejski razstavi Pastirci – pašna živinoreja in planšarstvo v Gornjesavski dolini, ki prikazuje značilnosti planšarske kulture Gornjesavske doline.

Po razstavi vas bo v petek, 20. oktobra, ob 17. uri popeljala avtorica razstave Špela Smolej Milat.

Vljudno vabljeni, vstopnine ni.

Razglednica Vrat s pastirsko kočo iz leta 1912. Fototeka GMJ – SPM