V Železarni Jesenice so uporabljali delovne stroje na transmisijo. Pogonska moč se je z elektromotorjev na stroje prenašala po gredeh in jermenicah. Hitrost gibanja jermenice so spreminjali z variatorjem. Za nemoteno delo pogonskih strojev so skrbeli v elektrodelavnici. Največ delovnih strojev na transmisijo oziroma variatorjev so imeli v žebljarni. Enega izmed njih so leta 2020 obnovili in razstavili v okviru projekta Naša industrijska dediščina naš ponos.

V elektrodelavnici leta 1968