Ljubiteljem kranjskih Alp ni le naslov monografije o Nemškem in avstrijskem društvu (DuOeAV) ampak tudi vabilo vsem, ki jih zanima zgodovina alpskega prostora druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne.
Avtorica Mojca M. Peternel bo v okviru predstavitve delovanje društva, zlasti njegove Kranjske podružnice, posebno pozornost namenila prvemu vodniškemu tečaju na Slovenskem, ki je bil leta 1894 organiziran v Mojstrani. Predstavitev knjige s krajšim predavanjem bo potekala v Slovenskem planinskem muzeju 19. maja 2023 ob 19. uri.
Vabljeni!

Naslovna fotografija: Benedikt Lergetporer, Udeleženci vodniškega tečaja v Mojstrani leta 1894.