[:SL]Savska linija, zadnja rezervna linija soške fronte

Konec maja 1915 je Italija z vojno napovedjo obrnila hrbet avstroogrski monarhiji. Z močno vojsko je pričela previdno napadati številčno skromne enote avstroogrske vojske. Obramba je napadalca ustavila na soškem bojišču. Grozečo nevarnost vdora v notranjost monarhije je vrhovna komanda zaustavila s premikom enot iz Galicije. Mrzlično so tudi gradili rezervne položaje v zaledju fronte. Zadnji položaji so bili jarki Savske linije. Na srečo niso bili nikoli uporabljeni. Tako izginjajoči ostanki Savske linije ostajajo nema priča nesmiselne vojne. V sliki in besedi bo Lojze Budkovič predstavil sektor od Soteske do Mojstrane, kjer je s pomočjo domačinov odkril preko 6 km ostankov jarkov.

Vabilo savska linija[:]