Odprtje INFO TOČKE v Kajžnkovi hiši v Ratečah 43 za zbirki Muzej Rateče in Jervahova mizarska zbirka, v okviru mednarodnega projekta ZBOR ZBIRK (Kulturna dediščina med Alpami in Krasom),

program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013