Kam to sredo popoldne? Na Parado učenja, kjer sodeluje tudi naš muzej.

Vabimo k:

  • ogledu razstave Zgodovina šolstva na Jesenicah

Na razstavi predstavljamo možnosti izobraževanja na Jesenicah v času Avstro-Ogrske, Jugoslavije in Slovenije. V prvem obdobju so šolo večkrat selili, od šole pri Janezku na Murovi, Kosove graščine do Gimnazije Jesenice. Takrat so nastali tudi prvi zametki glasbene šole in ljudske univerze. V obdobju kraljevine in kasneje socialistične Jugoslavije so se pogoji izobraževanja močno izboljšali, širok razmah je doživelo srednje šolstvo. V samostojni Sloveniji so Jesenice začele z visokošolskim študijem. Razstavo spremlja tudi katalog, ki bo na voljo v Kasarni po akcijski ceni.

  • sodelovanju na Železarskih igrah

Železarske igre: predstavljali bomo delavske in fužinarske igre, ki so se jih igrali nekoč ali pa so vsebinsko vezane na lokalno železarsko dediščino. Obiskovalci pa se boste seveda lahko igrali z nami.

  • ogledu brezplačnemu Muzeja delavske kulture v Kasarni
  • k nakupu v naši muzejski trgovini na recepciji Muzeja delavske kulture v Kasarni

Od jutri dalje bo poleg več artiklov po akcijski ceni na voljo tudi knjiga Zgodovina šolstva na Jesenicah.

Vabljeni, vstopnine ni.

Celoten program:  PROGRAM PU JESENICE.