Prvotna župnijska cerkev sv. Ingenuina in Albuina na Koroški Beli je bila posvečena leta 1361. Cerkvena stavba je po štiristo letih najverjetneje dotrajala in postala premajhna, zato so v 50. letih 18. stoletja začeli z zidavo nove, sedanje cerkvene stavbe, katere zaključek del zaznamuje letnica 1754 na glavnem portalu. Cerkev je 27. junija 1761 prizadel uničujoč požar. Do požara je prišlo tik pred posvetitvijo, ko je bila cerkev najbrž že kar nekaj časa dokončana. Obnavljali so jo kar deset let. Šele 3. septembra 1771 jo je posvetil ljubljanski knezoškof Karel Herberstein.

Ob 250-letnici posvetitve cerkve je umetnostni zgodovinar in kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik predstavil cerkev kot nepogrešljiv umetnostnozgodovinski spomeniki, ki ga je potrebno vsaditi v zavest javnosti in tako dopolniti poznavanje naše skupne kulturne dediščine.

Ž. c. sv. Ingenuina in sv. Albuina na Koroški Beli (foto: Barbara Toman)