V sklopu priprav na kviz iz zgodovine mesta Jesenice vas v petek, 11. marca 2022, ob 16. uri vabimo v Muzej Kosova graščina na srečanje s kustosom dr. Marko Mugerlijem, ki bo predaval o Vodi in vodnih pogonih.

Pomena vode so se zavedali tudi prvi prebivalci Gornjesavske doline, ki so svoja naselja zgradili ob bregovih Save Dolinke in njenih pritokih. Voda predstavlja vir življenja, gospodarskega razvoja, pogonsko moč, naravno zaščito in nevarnost. Njeno moč so v preteklosti koristili za pogon mlinov, žag in fužin, danes pa predvsem za proizvodnjo električne energije. Pred 120 leti so na Javorniku za pogon valjalnih strojev postavili veliko Peltonovo kolo, ki je bilo takrat eno izmed največjih na svetu. Poganjala ga je voda, ki je prihajala po več kot tri kilometre dolgem cevovodu iz akumulacijskega jezera v Javorniškem Rovtu. Čeprav človek usmerja vodotoke sebi v prid, narava vedno znova pokaže svojo moč. Na predavanju bosta predstavljeni zgodovina upravljanja z vodnimi viri in zgodovina naravnih nesreč v Gornjesavski dolini.

Razglednica slap v Vintgarju, začetek 20. stoletja