Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice se z novoletno poslanico v.d. direktorice Irene Lačen Benedičič poslavljamo od letošnjega leta.

Tudi v letu 2021 ostanimo zdravi in povezani.

Vaši muzealci