PROGRAM PRIREDITEV JESENIŠKEGA POLETJA – junij, julij, avgust, september

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.