Zadnje torke v mesecu razkrivamo nove video vsebine stalne razstave v nastajanju:  FeNOMEN, ki bo v Slovenskem železarskem muzeju.

Letos praznujemo 150. obletnico, ko je Kranjska industrijska družba za iznajdbo postopka za pridobivanje feromangana na svetovni industrijski razstavi na Dunaju prejela zlato medaljo. Feromangan so dodajali jeklu, ki so ga proizvajali v jeklarskih pečeh. Da so dobili želeno sestavo jekla, so iz peči jemali vzorce, jih ulivali v modele in pošiljali na analizo v kemijski laboratorij.