Današnja proizvodnja zelenega jekla, jekla za zeleno prihodnost, izhaja iz tradicije znanj in veščin, varnega dela in varovanja okolja, inovacij in tehnološkega posodabljanja, recikliranja surovin, optimiziranja in avtomatiziranja proizvodnje ter temelji na družbeni odgovornosti jeklarskih podjetij. Evropski zeleni dogovor kot bistveni korak k doseganju ogljične nevtralnosti do leta 2050 poudarja potrebo po posodobitvi in razogljičenju energetsko intenzivne industrije. Za doseganje klimatskih ciljev je potreben »okoljski kvantni skok«, ki ga bodo tudi v jeklarskem sektorju krojile na novo razvijajoče se prebojne tehnologije, temelječe na alternativnih gorivih, kot je zeleni vodik, ter zajemu in uporabi ogljikovega dioksida – na poti v brezogljično družbo.

 

Razstava je del projekta obnove muzejskega območja Stara železarna, financiranega s strani Občine Ravne na Koroškem ter Ministrstva za kulturo v okviru Sklada za okrevanje in odpornost. Razstava poteka v sodelovanju z iniciativo Novi evropski Bauhaus na Donavi ter Slovensko potjo kulture železa.

Vljudno vabljeni na odprtje medinstitucionalne razstave, ki jo naš muzej organizira v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem, Muzejem Ravne na Koroškem.