Praznovanje petstoletnice Kosove graščine

Vabimo vas na dan odprtih vrat in predstavitev muzejskega predmeta tedna v Muzeju Kosova graščina. Ta dan vas bo po Kosovi graščini popeljal kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik, ki vam bo poleg arhitekturne zgodovine in skritih kotičkov 500 let stare stavbe predstavil tudi zaporniško celico Gestapa in predmet tedna – Vojni plakat, ki je s svojo vizualno podobo in grafičnimi rešitvami značilen produkt moderne dobe in tako pomemben družbeni element ter dokument časa in prostora.

Oktobrska javna vodstva in predavanja v Muzeju Kosova graščina pripravljamo ob 500. letnici stavbe.

Nikolaj Pirnat, Za zadnji udar VSI-VSE!, l. 1944, Partizanska tiskarna Kočevski Rog, Gornjesavski muzej Jesenice.

(Foto Silvo Kokalj, Gornjesavski muzej Jesenice)

 

VEČ: 500 let Kosove graščine