Tema današnjega muzejskega večera v Kosovi graščini ob 18. uri bo Elektrojeklarstvo na Jesenicah. Predaval bo dr. Marko Mugerli, kustos Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Spoznali bomo zgodovino jeseniške Jeklarne 1 od leta 1940, ko so za potrebe izgradnje Rupnikove linije postavili prvo elektroobločno peč, mimo postavitve peči ASEA, Lectromelta in vakuumske naprave, do njenega zaprtja in odprtja Jeklarne 2.