Ob mednarodnem dnevu gozdov vas v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom oglarjev Slovenije vabimo v Liznjekovo domačijo na muzejski večer Zdravi gozdovi za zdrave ljudi, ki bo v petek, 17. marca 2023, ob 17. uri.

Predavala nam bosta mag. Robert Hostnik, strokovnjak na področju mestnih gozdov Zavoda za gozdove Slovenije in Marija Imperl, generalna sekretarka Društva oglarjev Slovenije.

Zdravi gozdovi za zdrave ljudi

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 21. marec razglasila za mednarodni dan gozdov. Ob tej priložnosti države spodbujajo lokalna, nacionalna in mednarodna prizadevanja za organizacijo dejavnosti, ki vključujejo gozdove, drevesa in ljudi. Tema leta 2023 je Gozdovi in zdravje.

Gozdovi neposredno ali posredno zagotavljajo pomembne koristi za zdravje vseh ljudi – ne le tistih, katerih življenja so tesno prepletena z gozdnimi ekosistemi, ampak tudi ljudi, ki so daleč od gozdov, vključno z mestnim prebivalstvom. Priznavanje pomena gozdov za zanesljivo preskrbo s hrano in prehrano se je v zadnjih letih močno povečalo, vendar je bila njihova vloga za zdravje ljudi deležna manj pozornosti. Prehrana in zdravje sta neločljivo povezana: dobre prehrane ni mogoče doseči brez dobrega zdravja in obratno. Zato je pri obravnavanju povezav z gozdovi bistvenega pomena, da hkrati obravnavamo zdravje in prehrano. Vendar pa gozdovi nudijo tudi številne koristi za zdravje in dobro počutje ljudi, ki presegajo tiste, ki so na splošno povezane z varnostjo preskrbe s hrano in prehrano.