V predavanju bo predstavljen Bližnji vzhod v času nastanka muslimanske vere (v 7. stoletju po Kristusu). Predstavljena bodo politična nasprotja med tedaj še močnim krščanskim Bizancem in naraščajočo silo muslimanov. Spoznali bomo vzroke, čemu so se mnogi kristjani raje vključevali med muslimane, kot bi ostali pod bizantinskim cesarstvom, in kje so vzroki, da so muslimani dojemali judovstvo kot sorodno  veroizpoved. Spoznali bomo kulturne značilnosti in povezave muslimanskega sveta in Evrope ter vzroke za vojne spopade, ki so zabrisali spomin na skupno izvorno korenino krščanstva, judovstva in muslimanstva. (Ddr. Verena Vidrih Perko)

Foto: www.gorenjski-muzej.si