Sveta Barbara je bila v zgodovini jeseniške župnije priljubljena svetnica. Njej so bile posvečene kapelice na stari rudni poti čez Pejce, stranski oltar v Marijini cerkvi na Stari Savi in celo cerkev na Plavžu. Tam so imeli v času njenega obstoja v 17. in 18. stoletju na njen dan vsakoletni sejem. Za svojo zavetnico so jo izbrali delavci v predorih, rudnikih in topništvu, ki se pri svojem delu soočajo z nevarnostjo nenadne in nasilne smrti. Sv. Barbara je še vedno zavetnica tudi vseh železarjev.

 

Vabljeni na predavanje dr. Marka Mugerlija. Vstop prost.

Cerkev sv. Barbare na Plavžu v Valvasorjevem času, fototeka GMJ